Calculi
Informatikk, geomatikk og biologi


Team Leadership, Agile Development,
Speaking, Consulting, Training and Tools.


- Geografiske informasjonssystem (GIS) analyser.
- Satellittbildeanalyser.
- Datamodeller og simulering.
- Windows og Linux C++ og C# programmering.
- Programutvikling for Web og Internett.
- Nettverksløsninger og tjenester.
- Database, design og programmering.
- Dataminering og statistiske analyser.
  

Kontakt:
Calculi
Gamleveien 15b
N-1430 ÅS


Moderne datateknologi løser de fleste problemer, men ikke alle :)
Ta vare på naturen vi har bare en.


 
     

© Gunnar Fjone -  www.calculi.no, e-post: info