Meny:

  

 

 

Kompetanse

NØKKELKVALIFIKASJONER

 - Teknisk ledelse.
 - Generell biologisk kompetanse.
 - Analyse og modellering.
 - Implementering og testing av programvare.

Jeg har lang erfaring i prosjektarbeide. Jeg er en erfaren instruktør og mentor. Jeg er omgjengelig og utadvendt. Som konsulent er min forretningsidé å tilegne meg ny teknologisk kunnskap tidlig for å kunne bruke denne til teknisk nyskaping og kunnskapsformidling. Bred kunnskap gir meg mulighet til å velge enkle og effektive løsninger, som resulterer i lett vedlikeholdbare dataprogrammer og systemer av god kvalitet. Nye utviklingsverktøy kombinert med gjennomtenkt programmeringsteknikk er nøkkelen til høy produktivitet og kort testperiode.
 

IT-KOMPETANSE
   
Operativsystem: Microsoft Windows og Linux
Databaser: Ms SQL, Oracle, Access, Sybase.
Geomatikk verktøy: ArcView, ArcGIS Workstion, Erdas Imagine og GDAL baserte programmer.
Utviklingsspråk: UML, C/C++, Java, C#, Pascal, Perl, Pyton, SQL, Microsoft Visual Basic, Microsoft Access, PL-SQL.
Teknologi J2SE, J2EE, Microsoft COM+, Microsoft .NET, Win32, Web services, servlets, ODBC, ADO, Microsoft ASP, m.m.
 

 
     

© Gunnar Fjone -  www.calculi.no, e-post: info